SMMM Armağan Yörük

2020 Defter Tasdik Ücretleri

2020 Defter Tasdik Ücretleri

2020 defter tasdik ücretleri açıklandı. Her yıl Aralık ayında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Mükellef arasında Defter Tasdik Ücreti konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır. Güven öncelikli iş anlayışımızla biz bu karmaşaya son veriyoruz. Şeffaf çalışma prensibimiz çerçevesinde hareket ederek mükellefimize nereye ne kadar harcadığını detaylı açıklıyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi defter tasdik ücretlerinde talep ettiğimiz ücret en hakkaniyetli ve piyasa şartlarında en uygun olandır. Talep ettiğimiz ücretleri açıklamalarıyla müşterilerimize sunuyoruz ve müşterimizi piyasa araştırma konusunda serbest bırakıyoruz. Sadece defter tasdik ücretlerinde değil tüm hizmetlerimizde güven önceliğimizdir.

2020 Defter Tasdik Ücretleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Şirketlerin ve Gerçek Kişilerin tutacakları defterler açıkça belirtilmiştir.

Buna göre defterler aşağıdaki gibidir;

1-) ANONİM ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
 • Pay Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

2-) LİMİTED ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

3-) KOLLEKTİF ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

4-) KOOPERATİF DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın müştereken yayınladığı 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, VUK’nu ve söz konusu tebliğ hükümlerini göz önüne almalıdırlar (Tebliğ md.2).

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları 1163 sayılı Kanun’un 89.maddesi gereği çıkarılan muhasebe yönetmeliği, VUK’nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.

4.1. KANUNİ DEFTERLER:

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Pay Defteri (1163/16, TTK 64/4)

4.2. DİĞER KANUNİ DEFTERLER

 • İmalat Defteri (Kooperatif, sınai bir işletme kurmuşsa, imalat defteri tutar. Ancak, 01.01.1996 tarihinden itibaren muhasebeyi 7/A seçeneğine göre tutanlar için imalat defteri kaldırıldı, VUKGT 246)
 • Çiftci işletme defteri (Kooperatif zirai işletme kurmuşsa)

4.3. YARDIMCI DEFTERLER

 • Stok Giriş – Çıkış Defteri
 • Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri
 • Kıymetli Evrak Defteri
 • Teftiş Defteri
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

5-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER:

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri

6-) SERBEST MESLEK ERBABI:

Defter Beyan Sistemi kullanacaklar.

7-) İŞLETME DEFTERİ

İşletme defteri tasdik ettirecekler.

8 -) KAPANIŞ TASDİKLERİ

Kapanış tasdikleri takip eden yılın 30 Haziran tarihine kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki ise takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar notere yaptırılacaktır. (TTK.Md.64/3).

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?