SMMM Armağan Yörük

Çek Vade Hesaplama Nasıl Yapılır?

cek vade

Ticari hayat içerisinde farklı ölçeklerde satış işlemleri yapılmakta, satılan mal ya da hizmetlerin bedelinin ödenmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olsa da, çek günümüzde hala daha en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Çek belgelerinin yasal ağırlığı, yapılacak ödemelerin garanti altına alınmasını, kesin ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Günümüzde çok sayıda alternatifi bulunmakla birlikte, çek belgelerinin hala bu kadar sık kullanılmasının temel nedeni sağladığı teminatlardır.

Çek Nedir?

Çek, en basit şekliyle borçlu, alacaklı ve banka arasındaki bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Borçlu olan kişinin, alacaklı tarafa ödeme yapabilmek için düzenlediği çekte borçluya ilişkin bilgiler, alacaklıya ilişkin bilgiler, ödeme miktarı ve ödemenin yapılacağı banka bulunur. Ödemenin sorunsuz bir şekilde yapılması için çekin üzerindeki tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır.

Keşideci olarak da bilinen çeki düzenleyen, çeki alacaklı tarafa verir. Çekin vade tarihi geldiğinde alacaklı taraf ilgili bankaya gidip ödemesini alabilir. Eğer alacaklı taraf keşideci tarafın çalıştığı bankayla çalışmıyorsa, ödemeyi alamaz. Bu tür durumlarda, alacaklı taraf çeki takas ettirebilir. Diğer bir deyişe ödemeyi keşidecinin çalıştığı bankadan farklı bir bankadan alabilir. Çek takas edildikten sonra alacaklı taraf ödemesini alabilir.

Vadeli Çek Nedir?

Vadeli çek, bir çeke vade tarihi eklenmesi diğer bir deyişle çeke ödemenin belirli bir tarihte yapılacağı bir anlaşma eklenmesi olarak tanımlanabilir. Vadeli çekler bu doğrultuda üzerinde belirtilen vade tarihine kadar tahsil edilemeyen ve ödenemeyen çekler olarak tanımlanabilir. Vade tarihi, çek üzerinde belirtilen tarihten daha ileri bir tarihi temsil etmekte olup çekin ödemesi yalnızca bu vade tarihinden sonra gerçekleştirilebilmektedir.

Vadeli çekler, işletmeler ve bireyler arasında finansal planlama, nakit akışı yönetimi ve ödeme düzenlemeleri amacıyla kullanılabilir. Çeki vadeli olarak düzenlemek, çek sahibine belirli bir süre içerisinde ödeme yapma ya da çeki belirli bir süre içinde tahsil etme esnekliği sunar. Özellikle ticari işlemlerde, satıcılar vadeli bir çekme ödeme yapılmasını kabul ederek çeki vade tarihinde nakit paraya çevirebilir.

Vadeli çekler, çekin üzerinde belirtilen vade tarihine kadar tahsil edilemeyen ve ödenemeyen çekler olarak kabul edilir. Bu nedenle, vadeli çeklerin kullanımına ilişkin ülkelere ve yerel yasalara bağlı olarak farklılıklar meydana gelebilir. Vadeli çekin kullanımı sırasında çekin vade tarihini ve diğer şartları dikkatli bir şekilde belirlemek, yerel yasalara uymak ve taraflar arasındaki anlaşmayı yazılı olarak düzenlemek önemlidir.

cek vade

Çek Vadesi Hesaplama Nedir?

Çek vadesi hesaplama yöntemi, bir çekin ne zaman ödeneceğini ya da ne zaman tahsil edileceğini belirlemek için kullanılır. Çeklerin, vadelerine göre farklı tiplere ayrılması mümkündür. Çek vadesi hesaplama, çekin üzerinde belirtilen vade tarihine göre gerçekleştirilen bir işlemdir.

Çek vadesi hesaplama sayesinde çekin tahsil edileceği ya da ödeneceği tarih belirlenir. Bu nedenle; mali planlama, nakit akışı yönetimi ve finansal strateji oluşturma gibi farklı alanlarda çek vadesi hesaplama yöntemine gereksinim duyulur. Çek vadesi hesaplama genellikle çekin üzerinde belirtilen vade tarihiyle başlangıç tarihi kullanılarak yapılmaktadır.

Çek Vadesi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Çek vadesi hesaplamak için öncelikle çekin ortalama vade süresi belirlenmelidir. Çekin vade tarihine ve vade tutarına göre çarpım işlemi yapılıp bu çarpımların toplanması gerekir. Daha sonra toplanan tutar, çekin toplam tutarına bölünür ve ortalama vade süresi bulunur.

Çek ortalama vade hesaplama, bordro tarihine ortalama vade süresine kadar günün eklenmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sayesinde çekin vadesi daha doğru bir şekilde belirlenir. Çek ödemelerinin ise zamanında ve düzenli bir şekilde yapılması mümkün olur. Bu durumda kullanılacak formül şu şekildedir:

Çekin ortalama vade süresi = (1. vade günü x tutarı + 2. vade günü x tutarı + n.. vade günü x tutarı) / Çekin toplam tutarı

Çekin ortalama vade tarihi = Bordro tarihi + Çekin ortalama vade süresi

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse;

Vade Baz tarihi: 13.11.2024

Birinci çekin vade tarihi: 20.11.2024 – Tutarı 100 TL

Birinci Çekin Vade Günü = 20 Kasım – 13 Kasım = 7 Gün

İkinci Çekin Vade Tarihi: 30.11.2024 – Tutarı 150 TL

İkinci Çekin Vade Günü = 30 Kasım – 13 Kasım = 17 Gün

Birinci Çekin Tutarı = 100 TL, İkinci Çekin Tutarı = 150 TL

Ortalama Vade Günü = (7 * 100 + 17 * 150) / (100 + 150) = (700 + 2550) / 250 = 13 Gün

Ortalama Vade Tarihi = 13.11.2024 + 13 Gün = 26.11.2024

Bununla birlikte işletmeler, çeklerin düzenlediği tarihleri ve vade tarihlerini net bir şekilde belirlemelidir. Çeklerin vade tarihleri, işletmeler açısından son derece önemli bir nakit akışı unsuru olduğu için vade tarihlerine dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca çekleri tahsil etmek ve ödemek için yeterli nakit rezervi bulundurmaya özen gösterilmelidir. Çeklerin vade tarihleri titizlikle izlenmeli, gerekli durumlarda gereken önlemler alınarak işletmenin finansal sağlığını korumaya odaklanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?