SMMM Armağan Yörük

2024 Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir vergisi uygulaması kapsamında dikkate alınacak maktu had ve tutarlar 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.

Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak olan maktu had ve tutarların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı kendine tanınan yetkiyi kullanmadığından söz konusu had ve tutarların yeniden değerleme oranında artması söz konusu olmuştur. Bunun sonucunda, 2024 yılında uygulanacak olarak had ve tutarlar 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 • 110.000 TL’ye kadar %15                       
 • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20
 • 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL fazlası   %27
 • 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası %35
 • 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası %40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 • 110.000 TL’ye kadar %15
 • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20
 • 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası %27
 • 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası %35
 • 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası %40

Ayrıca Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 2024 yılı için 230.000,00₺ olmuştur. (2.Dilim) Bu istisnadan yeni mükellefler faydalanabildiği gibi halihazırda mükellefiyeti devam edenlerin de güncel tutarlardan faydalanması söz konusu olacaktır.

2024 Kira Geliri İstisna Tutarı

324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 33.000 TL’si gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

2024 Taşınmaz Alım Satım Kazançlarında İstisna Tutarı

324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2024 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 87.000 TL olarak belirlenmiştir.

2024 Engellilik İndirimi Tutarları

324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Birinci derece engelliler için 6.900 TL
 • İkinci derece engelliler için 4.000 TL
 • Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL

Vergi Dilimi Nedir?

Çalışanların belirli bir hesap döneminde elde ettikleri gelir oranında devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi oranını belirleyen tarife vergi dilimi olarak adlandırılır. Vergi dilimi uygulamasının amacı, vatandaşlardan elde ettikleri gelirle orantılı bir şekilde gelir vergisi toplanmasıdır. Gelir vergisi dilimleri, çalışanların elde ettiği kazanç tutarına göre farklılık göstermektedir. Vergilerin orantılı bir şekilde ödenmesini sağlamak için gelir yükseldikçe hesaplamalarda kullanılan gelir vergisi oranını belirleyen vergi dilimi de artmaktadır.

Vergi Dilimi Nasıl Sıfırlanır?

Ücretli çalışanlar işten ayrıldığı takdirde vergi dilimi sıfırlanabilir. Diğer bir deyişle işten ayrılan ve bir başka işverenin yanında çalışmaya başlayan kişinin tabi olduğu vergi dilimi sıfırlanmaktadır. Bununla birlikte kişi aynı işverene ait bir başka iş yerinde işe başladığı takdirde vergi diliminin sıfırlanması söz konusu değildir. Bu tür durumlarda kişinin önceki işinden elde ettiği gelir de dahil edilerek yeni iş yerindeki gelir üzerinden hesaplama yapılır. Çalışan askerlik ya da emeklilik gibi durumlarda işten ayrıldığı ve aynı yerde yeniden çalışmaya başladığı durumlarda da vergi diliminin sıfırlanması gibi bir durum meydana gelmez.

Gelir Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Ücretli çalışanların gelir vergisi, maaşlarından otomatik olarak ödenir. Stopaj vergisi olarak gerçekleşen bu kesintiyle vergi ödemesi işveren tarafından yapılır. Ücretli çalışma dışında gelir sahibi olan kişilerin ödemeleri iki taksit şeklinde gerçekleştirilir. İlk taksit Mart ayının, ikinci taksit ise Temmuz ayının sonunda ödenir.

Basit usuldeki ticari kazançlardan kaynaklanan gelir vergilerinin ödemesi de iki taksit şeklinde yapılabilir. Bu kapsamda ilk taksitin Şubat ayının, ikinci taksitin ise Haziran ayının sonunda ödenmesi gerekir. Vergi ödemesinin yapılabileceği kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İkametgah adresinin bağlı olduğu vergi dairesi
 • İş yeri adresinin bağlı olduğu vergi dairesi
 • Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı İnternet Vergi Dairesi
 • Bankalar

Memurların gelir vergisi ödemeleri ise daha farklı şekillerde gerçekleştirilir. Kamu çalışanları her yılın Ocak ayında %15’lik gelir vergisine tabi tutulur ve ilerleyen aylarda yaşanan ücret artışıyla birlikte bu oran %20’ye yükselir. Gelir vergisi ödemeleri de devlet memurlarının maaşlarından otomatik olarak kesilir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Ülkemizde gelir vergisi, varlık vergileri ve harcama vergileri olarak 3 farklı vergi türü vardır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve şahsi gelir vergisi olarak ikiye ayrılırken; harcama vergilerini Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve damga vergisi olarak ayrılır. Varlık vergilerini ise Motorlu Taşıtlar Vergisi ve emlak vergisi olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?