SMMM Armağan Yörük

Şirket Değerleme Raporu

Şirket değerleme raporuBir şirketin finansal, ekonomik ve operasyonel performansını analiz ederek şirketin ekonomik değerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen süreç şirket değerlemesi olarak adlandırılır. Bir şirketin tahvil, hisse senedi, varlık ya da tamamının satışı gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak şirket değerlemesi yapılabilir.

Şirket değerleme yapılırken şirketin finansal durumu, pazarlama potansiyeli, operasyonel performansı ve diğer pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Şirketin gelirleri, nakit akışı, karlılığı, faaliyetlerinin riski, gelecekteki büyüme potansiyeli ve piyasa trendleri bu faktörler arasında sıralanabilir.

Yatırım almak, satmak ya da satın almak, birleşmek, muhasebe amaçları, vergi beyannameleri, şirketin hisse senetlerinin satışı ve halka arzı gibi nedenlerle şirket değerleme yapılabilir. Şirketin ekonomik değerinin belirlenmesi sayesinde uygulanacak doğru stratejiler belirlenebilir. 

Şirket değerleme finansal analiz, muhasebe, ekonomi ve işletme yönetimi gibi alanlarda uzmanlık gerektirir. Şirket değerlemesi yapılırken ve şirket değerleme raporu hazırlanırken alanında uzman de deneyimli profesyonellerden hizmet alınmalıdır.

Şirket Değerlemesi Nedir?

Mevcut şirketin sahip olduğu fiyatın ne olduğunu hesaplamak ve sunmak amacıyla şirket değerleme yapılır. Şirket değerleme sayesinde şirketin değerinin ne olduğunu doğru bir şekilde ölçmek mümkündür.

Şirket değeri en basit şekliyle, şirketin piyasadaki değeri olarak ifade edilebilir. Bunu belirlemek için için bu alanda uzman profesyoneller çeşitli yöntemlerden faydalanır. Çünkü bir şirketin oluşumunda birden fazla parametre vardır ve bu parametrelerden her biri şirketin değerinde etkin bir rol üstlenir. Özellikle şirketlerin el değiştirdiği durumlarda, şirketin sahip olduğu varlık ve uygulamaları barındıran yapı şirket değeri olarak adlandırılır. 

Şirket değerlemesi sürecine dahil edilmesi gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirketin mevcut durumunu değerlendirmek
 • Değerlendirilen şirket durumunu analiz etmek
 • Şirketin karşılaştığı ya da karşılaşması olası imkanları ve riskleri analiz etmek 
 • Analiz edilen imkan ve riskleri nicel bir ifadeyle belirtmek
 • Analiz edilen tüm değerleri operasyonel açıdan inceleyerek şirketin gelecek durumunu değerlendirmek
 • Şirket hedeflerini kaydetmek
 • Şirket hedeflerine göre şirket değerleme metodunu özelleştirmek
 • Şirket değerlemesini pek çok farklı bakış açısından yapmak

Şirket Değerlemesi Neden Yapılır?

Şirket değerlemesi, herhangi bir şirketin ekonomik değerini belirleme amacıyla gerçekleştirilir. Birçok farklı amaca yönelik olarak yapılabilen şirket değerlemesi aynı zamanda pek çok açıdan önemlidir.

 • Şirket değerlemesi sayesinde yatırımcılar şirketin ekonomik değerini belirleyebilir ve yatırım yapacakları tutarı hesaplayabilir.
 • Şirket değerlemesi yapılarak bir şirketin satışı ya da satın alınması durumunda doğru bir fiyat belirlenebilir. 
 • Şirket değerlemesi, şirketin vergi beyannameleri için gerekli olan varlık değerlerini, sermaye kazançlarını ya da kayıplarını ve amortisman değeri gibi finansal bilgileri sunar. 
 • Şirketlerin hisse senetlerinin halka arzından önce doğru fiyatlandırma için şirket değerlemesinden faydalanılabilir. 
 • Şirket değerlemesi sayesinde şirketin muhasebe bilgileri doğru bir şekilde yönetilebilir.
 • Şirket değerlemesi aynı zamanda şirketin kredi alma kapasitesini belirlemeye yardımcı olur.
 • Şirketin finansal performansı, karlılığı, nakit akışı ve diğer faktörleri analiz eden şirket değerlemesi sayesinde şirket yöneticileri çok daha doğru kararlar alabilir.

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Şirket değerleme yapılırken teknik ve temel analiz yapılabilir. Bu analizler sayesinde şirket değeri hesaplanabilir. Şirket değerleme analizlerinde ise şirketin mevcut cari durumuyla gelecekteki durumu dikkate alınmalıdır. Bu sayede, şirketin gelecekte yaşadığı ekonomik şartlar şirket değeri üzerinde etkin bir rol oynar. 

Şirket değerleme sürecinde pek çok yöntem kullanılır. Bunların başında Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi gelir. F/NA oranıyla hesaplanan bu yöntemde, şirket değeri F/NA yöntemiyle belirlenirken şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ya da pazarın ortalama F/NA oranı değerlendirilir. Daha sonra şirketin mevcut nakit akımı incelenerek bu iki değer çarpılır ve matematiksel bir sonuca ulaşılır. 

F/NA oranının tanımlanması şirket değeri için son derece önemlidir. Şirketin pazarda ya da sektörde yer aldığı hisse fiyatının şirketin hisse başına düşen nakit akım oranı, F/NA olarak tanımlanır. Bunun için karşılaştırma yöntemine başvurulur. Karşılaştırılacak şirketin verileriyle birkaç oranın verisi belirlenerek değerlemesinin yapılması istenen şirketin nakit akım oranı ortaya çıkarılabilmektedir. Bu aşamadan sonra bu iki matematiksel değerin çarpımıyla yeni bir değere ulaşılır. Bu da, şirket değerinin piyasadaki bir başka şirket üzerinden belirlenmesi olur.

Şirket değerlemesinde nesnel ve öznel olmak üzere iki farklı boyut bulunur. Her değerlemenin farklılığı bakış açısıyla değiştiği gibi şirketlerin bakış açılarında farklılık bulunabilir. Şirket değerlemesindeki öznel etkiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Devlet
 • Yatırımcılar
 • Ticari kuruluşlar ve işletmeler
 • Tedarikçiler ve tedarik zinciri
 • Etkileşim içerisinde olunan toplum
 • Etkileşim kurulan müşteri portföyü
 • İletişim sağlanan ilgili sivil toplum kuruluşları

Nesnel etkiler ise şu şekildedir:

 • Şirket faaliyetlerine göre değerleme
 • Şirket amacına değerleme
 • Şirketin karşılaştığı fırsatlara ve risklere göre değerleme
 • Şirketteki hissedarlara göre değerleme
 • Muhasebe kayıtlarıyla sağlanan defter değeri
 • Şirketin piyasa değeri
 • Şirketin sahip olduğu varlıkların açık artırmayla satılması halinde toplam değerden yükümlü olduğu değerlerin çıkarıldığı tasfiye değeri
 • Şirketin yenilenmesi durumunda yeniden yapma değeri

Şirket değerleme nasıl yapılır

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?