SMMM Armağan Yörük

Puantaj Nedir?

 

Puantaj Nedir

Bir çalışanın ay içerisinde kaç gün işe geldiği, kaç gün fazla mesai yaptığı ve kaç gün gelmediği gibi devamsızlık bilgileri “puantaj” ve puantaj bilgilerinin kaydedildiği tablo “puantaj cetveli” olarak adlandırılır. Puantaj takibini doğru ve düzenli bir şekilde yapmak farklı ölçeklerdeki işletmelerin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmesi ve çalışanların hak ettiği ödemeyi alabilmesi açısından önemlidir. 

Çünkü ödeme tarihi geldiğinde çalışanlara yapılacak olan ödemelerin hesaplanması aşamasında puantaj cetvelindeki bilgiler kullanılır. Puantaj verilerinin işlenmesinden sorumlu olan kişi, yani puantör, her çalışanın ay içerisindeki verileri özenle kaydetmelidir.

Puantaj Defteri Nedir?

İşyerlerinde kullanılan puantaj cetveli oluşturma yöntemlerinden biri, puantaj defteridir. Puantaj defteri puantör tarafından günlük olarak doldurulur. Puantaj defterinde, işyeri bünyesinde çalışan işçilerin her birinin adı ve soyadı bulunur. İsim bilgilerinin yanında ise puantaj dönemine ilişkin ayın günleri vardır ve her gün kutucuklar halinde belirtilmiştir. 

Puantör günlük olarak işe gelen çalışanların isimleri yanındaki kutucukları doldurur. Haftalık tatil günlerinin mutlaka puantaj defterinde belirtilmiş olması gerekir. Puantör, eksik ya da fazla mesai yapan çalışanları puantaj defterine kaydeder. Ödeme günü geldiğinde, çalışanlara ödenecek maaşlar puantaj defterinde yer alan verilere göre hesaplanır ve bordrolar bu doğrultuda hazırlanır.

Puantaj Kartı Nedir?

Puantaj verisi tutmak için tercih edilebilecek diğer bir yöntem ise puantaj kartıdır. Puantaj defteri tüm işçileri bir arada tutmasına karşın puantaj kartı her bir çalışan için oluşturulur. Küçük ölçekli ve az sayıda işçi çalıştıran işyerleri için puantaj kartı işlevsel bir çözüm sunabilir. 

Puantaj kartında aynı şekilde ayın günlerine ait kutucuklar vardır. Resmi tatillere ve haftalık tatillere de yer verilmiştir. Çalışanların fazla mesai saatlerine ilişkin bilgiler de gün kutucuğunun yanındaki bölmeye eklenir. Puantör bu şekilde bir aylık süre içinde çalışanın aldığı izinleri, işe gelmediği tarihleri ve izinden dönerek çalışmaya devam ettiği tarihleri kaydeder.

Günlük ve Aylık Puantaj Nedir? 

Günlük puantaj ile yapılan ödeme hesaplamaları, aylık puantaja göre farklı olmaktadır. Standart durumlarda, bir işçi bir işveren bünyesinde çalışmaya başladığında iş sözleşmesinde belirtilen ücreti, yine belirtilmiş olan ödeme döneminde alır. İşveren, iş sözleşmesinde belirttiği ücreti belirtilen ödeme döneminde işçiye ödemekle yükümlüdür.

Puantaj usulü çalışmada ise çalışanın ödeme dönemine göre alacağı ücret farklılık gösterebilir. Günlük puantaj sisteminde yapılan kayıtlara göre işçiye yapılacak ödeme hesaplanır. Standart çalışma modelinde işçinin izinli olduğu günler herhangi bir anlam ifade etmez. Puantaj usulü çalışma sisteminde ise her gün için ayrı bir hesaplama yapılması şarttır. Diğer bir deyişle, günlük puantaj usulü çalışma sisteminde işçinin sabit bir ücret alması söz konusu değildir. Ödeme dönemi geldiğinde, çalışana ödenecek olan ücret puantaj cetvelindeki çalışma günlerine göre hesaplanır.

 

Günlük ve Aylık Puantaj Nedir

Puantaj Cetveli Nedir?

Puantörün ya da elektronik sistemlerin tuttuğu puantaj verilerinin kaydedildiği tablo, “puantaj cetveli” olarak adlandırılır. Puantaj cetveli işletmelere,  bir aya ait çalışma verilerini toplu ve düzenli bir şekilde görme imkanı sağlar. Puantaj defteri kullanan işyerleri, puantaj cetvelini kolayca oluşturabilir. İşyerleri puantaj tablosu oluşturmak için Excel gibi yazılımları da kullanabilir. Puantaj kartı yönteminde puantaj verisi her bir çalışan için farklı kartlarda yer alır. Tek seferde özelden genele tablolama yapmak yalnızca cetveli baştan oluşturmak ve karttaki verilere işlemek ile mümkündür. Elektronik kart, parmak izi ya da yüz okuma sitemlerinde ise otomatik algoritmalar puantaj cetvelini oluşturabilir.

Puantaj cetveline, ödeme tarihi geldiğinde işçinin alacağı ücretin hesaplanmasında ve çeşitli sigorta işlemlerinde kullanılacak puantaj verileri kaydedilir. Bu veriler arasında çalışanın işe geldiği, gelmediği, izne ayrıldığı ya da fazla mesai yaptığı günlere ait bilgiler bulunabilir.

Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Puantaj cetveli, genellikle bir işyerinde çalışan personelin çalışma saatlerini ve varsa fazla mesailerini kaydetmek için kullanılan bir belgedir. Aynı zamanda personelin işe geldiği ve gelmediği günler de puantaj cetvelinde yer alır. 

Puantaj cetvelini doldurmak için öncelikle işyerinin çalışma saatlerine bağlı olarak personelin hangi saatler arasında çalışacağı belirlenir. Personelin işe giriş ve çıkış saatleri, her gün için ayrı ayrı kaydedilir. Bu bilgiler, personelin ne zaman işe başladığını ve ne zaman işten ayrıldığını gösterir.

Personelin fazla mesai yapması gerekiyorsa, bu saatler de kaydedilir. Fazla mesai, normal çalışma saatleri dışında çalışılan süreleri ifade eder. Personelin izin ya da istirahat günlerini, haftalık izinleri ya da resmi tatil günlerini belirtmek; personelin haftalık çalışma saatlerini netleştirmeye yardımcı olur.

Her çalışan için haftalık toplam çalışma saatleri hesaplandığında işçinin o hafta ne kadar çalıştığı bulunabilir. Puantaj cetveli doldurulduktan sonra, çalışanlar ya da yöneticiler tarafından onaylanması gerekebilir. Böylece, cetvelin doğruluğu ve geçerliliği sağlanabilir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise doldurulan puantaj cetvellerinin saklanması, gerektiğinde incelemek ya da denetlemek için erişilebilir bir konumda tutulmasıdır. Bu nokta, gelecekteki referanslar için önemli olduğu gibi yasal süreçlerde ihtiyaç duyulması halinde avantaj sağlayabilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?