SMMM Armağan Yörük

Hizmet İhracatı Nedir? Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Kesilir?

hizmet ihracatı nedir hizmet ihracatı faturası nasıl kesilir

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler kar etmek, büyümek ve gelir elde etmek için birçok farklı yöntem kullanırlar. Bu yöntemlerin biri de ihracat faaliyetlerinde bulunmaktır.  Kelime anlamı ile ihracat bir ülke içerisindeki malın ya da hizmetin ülke dışındaki bir firmaya ya da ülkeye belirli bir karşılıkla satılmasıdır. Ülkeler ve firmalar çoğu zaman döviz cinsinden olmak üzere kendi aralarında yoğun olarak ihracat faaliyetlerini gerçekleştirirler. İhracat denildiğinde aklımıza ilk olarak ürünler gelse de ihracat yalnızca ürünler için geçerli olmadığı gibi hizmet ihracatı da ihracat kalemleri arasında yer almaktadır. 

Hizmet ihracatı Türkiye’de yerleşik bulunan bir firmanın yurt dışında bulunan bir firmaya verdiği hizmet olarak ifade edilebilir. Hizmet ihracatında da ürün ihracatında olduğu gibi 2 farklı ülke ve 2 farklı firma bulunmakta olup bir ülkedeki firma, diğer ülkedeki firmaya döviz cinsinden hizmet sağlar.

Yapılan ihracat işlemlerinden sonra elde edilen gelirin beyan edilebilmesi için e-fatura ya da klasik fatura kesilmesi gerekmektedir. Bu sayede ihracat işleminden sonra ortaya çıkabilecek sorunları engelleyebilecek nitelikte bir belgenin varlığı söz konusu olur. Ürün ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatı da KDV’den istisnadır. Bu nedenle yurt dışına verilen hizmetlere yönelik olarak kesilen faturalarda KDV belirtilmez. 3065 sayılı Kanun’da herhangi bir hizmetin, hizmet ihracatı sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği belirtilmektedir.

Hizmet İhracatı Olarak Değerlendirilen Sektörler Hangileridir?

Ürün ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da firma ya da ülkeler bir araya gelirler, tek taraflı ya da karşılıklı olarak mal satışı konusunda anlaşırlar. Her iki tarafın ihtiyaçları ve satabileceği karşı hizmetler tespit edilir. Bu noktalar açıklığa kavuşturulduktan sonra hizmet ihracatı faaliyetlerine başlanır. Hizmet ihracatı her iki taraf için de son derece faydalı olup ihtiyaç dahilinde birçok farklı sektörde gerçekleşebilmektedir.

Hizmet ihracatı denilince akla ilk gelen sektör turizmdir. Turizm hizmet ihracatında ülke kendi sunduğu hizmeti bir nevi belirli bir getiri karşılığında karşı tarafa satar. Birçok farklı ülkeden gelen turistler, bir ülkeyi ziyaret ederler ve o ülkede geçirdikleri süre boyunca harcadıkları parayı ülke içerisinde bırakırlar. Çoğunlukla döviz cinsinde olan bu para ziyaret edilen ülkenin kalkınma ve büyüme hızını artırmaktadır.

Hizmet ihracatı sektörleri listesinin üst sıralarında inşaat sektörü de bulunmaktadır. Bu kapsamda bir ülkedeki inşaat firmaları bir başka ülkeye giderek o ülkedeki inşaat projelerini gerçekleştirirler. 

Taşımacılık yani lojistik sektöründe hizmet ihracatı malzeme türü şeylerin bir ülkeden bir başka ülkeye taşınması şeklinde yapılmaktadır. Taşınan malzeme aynı zamanda karşı tarafın hizmet verebilmesinde kullanılmaktadır.

Yurt dışında yerleşik olan firmalara ve kişilere, Türkiye’de yerleşik olan sigorta ve reasürans şirketlerinden yapılan sigortalardan elde edilen gelirler bu kalem altında incelenmekle birlikte navlun sigortaları buna dahil değildir. Sigortacılık ve emeklilik fonları haricinde finansal işlemlerden elde edilen gelirler de finansal hizmetler kalemi olarak hizmet ihracatı olarak kabul edilmektedir. Yurt içinde yerleşik olan bir bankanın, yurt dışında yerleşik olan kişilerden aldıkları komisyonlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Kesilir?

Hizmet ihracatında faturalama çok önemli ve gerekli bir işlemdir. Hizmet ihracatının konusu oldukça büyük ve geniş ölçekli işlemlerden oluşabilmektedir. Bu nedenle her iki taraf için de yapılan işlemin güvence altına alınması gerekmektedir.

hizmet ihracatı nedir

Hizmet ihracatında fatura kesilebilmesi için yapılacak olan işleme ait bilgilere sahip olunmalıdır. Satıcı, alıcı ve hizmet ile ilgili bilgiler temin edildikten sonra bu bilgiler kullanılarak faturadaki ilgili alanlar doldurulur. Faturaya her iki tarafın iletişim bilgileri eklenir. Faturada bulunan tüm alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Oluşturulan fatura ilerleyen dönemde karşılaşılması olası bir olumsuzluk nedeniyle mutlaka arşivlenmelidir. 

E-fatura kayıtlı kullanıcısı olunduğu durumlarda bu tarihten sonraki dönemde yurt dışına gönderilecek olan hizmet ihracatı faturaları e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Hizmet ihracatı ile ilgili düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olup hizmet ihracatından söz edilebilmesi ve KDV’den istisna olabilmesi için hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalı ve hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmemektedir. 

Hizmet ihracatı yaparak hak kazanılan vergi iadesinin alınması için Vergi Dairesi’ne yapılacak olan başvurularda;

  • Standart iade talep dilekçesi,
  • Ödeme belgesi (elde edilen dövizin Türkiye’ye getirildiğini ispatlayan belge, banka dekontu vs),
  • Hizmet faturası ya da listesi,
  • Hizmet ihracatının beyan edilmiş olduğu döneme ait indirilecek KDV listesi,
  • Yüklenilen KDV listesi,
  • İadesi talep edilmekte olan KDV hesaplama tablosu gibi belgelerin ibraz edilmesi istenmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?