SMMM Armağan Yörük

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir? Nereden Alınır?

vergi borcu yoktur yazısı nedir nereden alınır

Kişilerden ve kurumlardan kamu hizmetlerini karşılama amacına yönelik olarak yasalar eliyle ve belirli oranlar çerçevesinde toplanan ücret bedeline vergi denilir. Verginin konusunu borca tabi olan ekonomik unsurlar oluşturur. Vergi diğer bir deyişle devlet tarafından hem gerçek hem tüzel kişilere yüklenen ekonomik yükümlülük olarak da adlandırılabilir. 

Vergi Neden Alınır?

Vergi yükümlülüğü sayesinde devlet kaynak oluşturmakta harcamalarını karşılamasının yanı sıra yol, elektrik, su, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sunmaktadır. Vergilendirme gelir dağılımının düzenlenmesini sağlayarak ülkenin büyümesine katkıda bulunur. Devletin kişilerden ve kurumlardan vergi alma nedenleri arasında bireylerin gelir elde etmesi, gelirlerin harcanması, bir servete sahip olunması, kurumların kazanç sağlaması, istihsal ve satış nedeniyle ya da miras ve hibe yoluyla malların el değiştirmesi, sahip olunan servetin değerinde artış olması ve benzeri durumlar sayılabilir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi oranları kazancın türüne göre belirlenir. Verginin hesaplanma biçimi ve beyanname süreleri de vergi türüne göre değişir. Vergi kanunlar çerçevesinde doğrudan ya da bazı malların fiyatlarının üzerine eklenerek dolaylı olarak toplanabilir. Bu nedenle vergiler dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak ikiye ayrılır.

Vatandaşların devletten aldığı hizmetle satın aldıkları mal sonucunda dolaylı vergi doğar. KDV ve damga vergisi dolaylı vergilerin örnekleri arasında yer alır. Ticaretle uğraşan kişilerin kazandıkları paradan ya da herhangi bir iş yerinde ücretli olarak çalışan işçilerin ve memurların maaşlarından kesilen vergiler dolaysız vergi olarak sınıflandırılır. Bu vergiler devlet tarafından çalışan ve maaşı olan tüm vatandaşlardan alınır. Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ise dolaysız vergiler sınıfına dahildir.

Vergi Borcu Nedir?

Kurumların ve şahısların kazançları üzerinden ödeyecek oldukları vergi tutarını dönemsel olarak beyan etme zorunlulukları bulunur. Vergi beyanı mali müşavir tarafından yapılmakta olup beyannamenin düzenlenmesiyle tahakkuk fişi alınarak tahakkuk fişleriyle vergi borcu ödenir. Oluşan vergi borcuna ödeme emrinin alınmasından sonraki 7 iş günü içinde itiraz edilebilmektedir.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir?

Vergi mükellefi olan kişilerin vergi borcunun olmadığını gösteren ve birtakım hukuki işlemlerin devam ettirilmesi için gereken evraka vergi borcu yoktur yazısı adı verilir. Vergi mükellefi olmayan kişiler de hukuki işlemlerini sürdürebilmek için herhangi bir vergi dairesinden kapsam dahilinde bulunan vergilere ilişkin bir mükellefiyetlerinin olmadığını gösteren bir yazı alma gereksinimi duyarlar. Vergi borcu yoktur yazısı bu nedenle hem bir vergi borcunun olmadığını gösterme hem de yasal işlemleri hızlandırma özelliğine sahiptir. 

Vergi borcu yoktur yazısının geçerliliği düzenleme tarihinden itibaren 15 gündür. Bazı durumlarda vergi borcu yoktur yazısının ibraz edileceği kuruma göre yazının geçerlilik süresinde değişiklik olabilir. İhalelerde istenen vergi borcu yoktur yazısı ihale tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır.

vergi borcu yoktur yazısı nereden alınır

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısı iki farklı yöntemle alınabilir. Bunlardan ilki kapsamında bağlı olunan vergi dairesi makamına şirketin yetkilisi tarafından dilekçe yazılır. Vergi dairesine şirket yetkilisi adına çalışanı gidecekse yanında vergi borcu yoktur yazısını almaya yetkili olduğuna dair şirket yetkilisi tarafından imzalanan bir dilekçe olmalıdır.

Bunun dışındaki yöntem internet Vergi Dairesi üzerinden vergi borcu yoktur yazısı alınmasıdır. İVD kullanılması için gerekli kullanıcı adı ve parolaya sahip olunmaması durumunda vergi dairesinden bir dilekçe ile bu bilgiler temin edilebilir. Bu bilgiler edinildikten sonra GİB’in İVD sistemine giriş yapılır. Kullanıcı Girişi bölümündeki Dilekçeler sekmesine gidilir ve Yeni Dilekçe butonu tıklanır. Açılan ekrandan Borcu Yoktur seçeneği işaretlenir. Sonraki sayfada yazının hangi kurum için kullanılacağı seçilir. Eğer vergi borcu yoktur yazısı herhangi bir kurumdan ödeme almak için kullanılacaksa son ekranda bulunana Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Ödeme Almak İçin ibaresi işaretlenir. Talebin yapıldığı vergi numarasına ait sorgulamalar yapıldıktan sonra e-posta yoluyla belge gönderilir. Belge e-imzalı olarak gönderildiği için resmi evrak statüsüne sahip olup tüm resmi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir. 

Hangi Vergi Borçları Bu Kapsama Dahildir?

Toplamda 1.000 TL’yi aşan, ödeme vadesi geçen ve vergi borcu uygulamasına dahil edilen borçlar arasında;

  • Özel iletişim vergisi,
  • Gelir vergisi,
  • Katma değer vergisi,
  • Özel tüketim vergisi,
  • Kurumlar vergisi, gelir,
  • Kurumlar vergisine ait stopajlar sayılabilir.

Toplam borç miktarının 1.000 TL altında olduğu durumlarda ya da kapsama girmeyen vergilerde borç mevcut olduğunda işlemlerin ilgili kurumlar tarafından yapılması gerekir. 

Vergi borcu sorgulama vatandaşların tüm vergi dairelerindeki borçlarını öğrenebilmesini sağlayan bir hizmet olup vergi borcu sorgulama işlemleri için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi olan www.gib.gov.tr adresinde ana sayfada yer alan Borç Bilgilendirme Sistemi’ne tıklanıp gerekli alanlar doldurularak vergi borcu sorgulaması yapılabilir. 

Bunun yanı sıra telefondan BORC boşluk T.C.KİMLİK NO boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazılıp 1189’a gönderilerek vergi borcu sorgulaması yapılabilir. Eğer sorgulama yapan kişiye ait vergi borcu varsa bor. Toplamının ve vergi dairesine göre dağılımının olduğu bir SMS ile cevap verilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?