SMMM Armağan Yörük

Yurtdışına Yazılım Hizmeti Verilmesinde Vergi Avantajı Artıyor

yurt dışına vergi avantajı artıyor

Yurtdışına Yazılım Hizmeti Verilmesinde Vergi Avantajı Artıyor

Türkiye’de belirli sektörlerde hizmet verenlerin yurt dışında hizmet vermesini teşvik etmek ve bu teşvik beraberinde ülkeye döviz girişini artırmak amacıyla sağlanan kazanç istinası ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yurt dışına başta yazılım hizmeti olmak üzere belirlenmiş alanlarda hizmet sunanlar için sağlanan %50 vergi istisna oranı 30 puan artırılarak %80’e çıkarıldı. Bakan Şimşek tarafından duyurulan istisna oran artışı ile ilgili detaylar 28 Aralık Perşembe günü 7491 Sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

İstisnanın Temel Amacı Ülkeye Döviz Girişini Teşvik Etmek
 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamalarda daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme elde etmeyi hedefleyen ekonomi programının öncelikleri arasında ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin yer aldığını vurguladı. Belirli sektörlerdeki firmaların yurt dışına uzaktan verdiği hizmetlerin gelirlerini Türkiye’ye getirmesi şartı ile bu gelirler için sunulan %50 kazanç istisnasının %80’e çıkarıldığını açıklayan Bakan Şimşek sözlerine: “Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için %5’e düşürüyoruz” diyerek devam etti.  

Yurt Dışına Verilen Hangi Hizmetler %80 Kazanç İstisnası Kapsamında
 

Yazılım ihracatı vergi avantajı olarak da bilinen yurt dışına verilen hizmetler için uygulanan kazanç istisnasından yararlanabilecek sektörler ve hizmetler:

Yazılım-Tasarım
Veri analizi
Veri İşleme
Muhasebe kaydı tutma
Çağrı Merkezi
Mimarlık
Mühendislik
Tıbbi Raporlama
Ürün Testi
Sertifikasyon gibi hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamını Türkiye’ye getiren mükellefler bu istisnadan yararlanabilecek.

Daha önceden %50 olarak sunulan kazanç istisnasındaki 30 puan artışı 28 Aralık günü Resmî Gazete’de yayımlansa da artış 2023 gelirleri için de uygulanacak. Bu da istisna ile ilgili beklentisi olanlar için oldukça güzel bir gelişme.

Yeni düzenleme uzaktan verilen hizmetleri kapsaması sebebiyle yurt dışına hizmet verebilecek yetkinliğe sahip olan serbest çalışan ya da bir diğer deyişle freelance çalışanlar için oldukça güzel bir fırsat sunuyor. 
yurt dışına vergi avantajı artıyor

Yurt Dışına Verilen Hizmetlerde Kazanç İstisnasından Yararlanma Şartları

%80 kazanç istinasından yararlanmak isteyen mükelleflerin belirli kriterleri sağlaması gerekiyor.

İstisna kapsamındaki hizmetlerin, istisnadan yararlanacak şirketin ana sözleşmesinde yer alması gerekiyor

Verilen hizmet Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket üzerinden yasal olarak yurt dışında faaliyet gösteren bir şirkete sunulmalı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yurt dışında faaliyet gösteren şirketi olanlar için bu istisnadan yararlanmak şu an mümkün gözükmüyor. İstisnadan yararlanılabilmesi için şirketin Türkiye’de kurulmuş olması aranan şartlar arasında.

Yurt dışından elde edilen gelirin tamamının Türkiye’ye getirilmesi de bu istisnadan yararlanmanın en önemli şartı.

Sunulan hizmetlerle ilgili faturaların yurt dışındaki kişi ve/veya şirketlere kesilmesi gerekiyor.

Elde edilen gelirlerin tekrar yurt dışına çıkarılması ile ilgili çok fazla soru geliyor. Yurt dışından Türkiye’ye getirilen gelirlerin sonrasında yatırım amacıyla yurt dışında borsa gibi yatırım araçlarında kullanılmasının engellenmesine ilişkin bir açıklama ise mevcut değil. Süreç en temel hâliyle hizmetin Türkiye’den yurt dışına verilmesi, kazancın Türkiye’ye getirilmesi olarak tanımlanıyor. Ülkeye gelen kazancın nasıl ve ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin ek bir düzenleme ise şimdilik bulunmuyor.

Yurt Dışına Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası da Mevcut

Gelir ve kurumlar vergisi için sağlanan kazanç istisnasının yanı sıra kanunda belirlenen şartların sağlanması hâlinde yurt dışına hizmet veren mükellefler için KDV istisnası bulunuyor. Bu istisna 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında gerekli şartları yerine getirenlere sağlanıyor: “İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.”


KDV istisnasından yararlanmak için:

Hizmetin Türkiye’den yurt dışında bulunan mükelleflere sunulması,
Söz konusu hizmete ilişkin faturanın yurt dışında faaliyet gösteren şirkete düzenlenmesi,
Hizmetin yurt dışında fayda göstermesi gerekiyor.

Yurt Dışına Verilen Hizmetler İçin Sağlanan İstisnaların Amacı ve Faydaları

Tüm bu düzenlemelerle birlikte başta ülkeye döviz girişinin teşvik edilmesi ve ihracatın desteklenmesi amacı güdülse de düzenlemelerin ekonomik açıdan uzun vadeli faydaları olacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Hizmet ihracatı sayesinde Türkiye’nin uluslararası rekabet düzeyinin artırılmasının yanı sıra yeni ihracat alanlarının ortaya çıkması ve desteklenmesi de söz konusu olacak.

İstihdam açısından da olumlu etkileri olması beklenen düzenlemenin ülkemiz açısından en değerli faydalarından birisi de beyin göçünü azaltabilecek etkiyi yaratması. Yurt dışında hizmet verebilecek yetkinliğe sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının son yıllarda başka ülkelerde yaşamaya daha çok rağbet göstermesi ile birlikte artan beyin göçü oranlarının bu tür düzenlemeler ile azaltılması mümkün.

Yurt dışında çıkmadan, farklı bir ülkede yaşamaya başlamadan dünya genelinde hizmet vermeyi destekleyen kazanç istisnasının yüksek katma değer yaratma potansiyeli bulunan sektörleri ve hizmetleri destekliyor olması da oldukça kritik bir öneme sahip. Bu sayede beyin göçünün önüne geçilmesi, ülkeye değer katan sektörlerin desteklenmesi ve özellikle yazılım alanında gençlerin ve girişimcilerin desteklenmesi mümkün olacak.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?