SMMM Armağan Yörük

Doğum Borçlanması Nedir?

Daha önce en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış olan kadınların doğum yaptığı ve doğum iznine ayrıldığı zamanlarda, kendilerine geriye dönük prim ödemesi yapma imkanı doğum borçlanması ile verilir. Kadınlar bu sayede çalışma hayatından uzak kalıp sigortalı olmadıkları dönemlere ilişkin prim ödemelerini yeniden çalışmaya başladıkları zamanlarda yapabilirler. Bu sayede prim günü sayılarında bir eksilme söz konusu olmaz.

Güncel Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

 • Annenin doğumdan önce çalışmaya başlamış ve sigortalılık şartını yerine getirmiş olması,
 • Doğumdan sonra annenin adına prim ödenmemiş olması,
 • Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması halinde doğum borçlanması yapılabilir. 

Bunun yanı sıra doğum borçlanması yapılması için kadınların çalışma koşullarına göre yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Hizmet akdi kapsamında çalışan kadınlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adlarına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı kadınlar için prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş veya tahakkuk etmiş olması,
 • Kamu görevlisi olarak çalışan sigortalı kadınlar için sigortalılıklarının tescil edilmiş olması.

Doğum Borçlanması Formu Nasıl Doldurulur?

Doğum borçlanması başvuru dilekçesinin doldurulması için ilk adım, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinde bulunan dilekçe çıktısının alınmasıdır. Daha sonra dilekçedeki tüm bilgiler doğru bir şekilde doldurulmalı ve dilekçe ilgili kuruma teslim edilmelidir. Doğum borçlanması dilekçesinde güncel olarak bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru sahibinin adı ve soyadı 
 • Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası
 • SGK sicil numarası (SSK, Bağ – Kur ya da Emekli Sandığı)
 • Borçlanma yapılmak istenen tutar
 • Borçlanmanın gerçekleştirileceği hizmet ya da süre niteliği kısmında yer alan “Doğumdan Sonra Geçen Süre” kısmı
 • Borçlanmak istenilen süre (Verilmiş olan sürenin tamamı kullanılmak isteniyorsa bunu belirtmek gerekir. Belirli bir süreliğine doğum borçlanması kullanılmak istendiği durumlarda tarih aralıklarının gün-ay-yıl olarak yazılması gerekir.)
 • Başvuruda bulunulacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün ismi
 • Başvuru sahibinin ikametgah adresi ve imzası.

Doğum Borçlandırması Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Doğum borçlandırması işlemine ait bir yapılandırma yapılamaz. Doğum borçlandırması yapıldıktan sonra mevcut olan borçların herhangi bir taksitle ya da yapılandırma işlemiyle ödenmesi mümkün değildir. Çıkmış olan borç tutarı tek seferde ödenmelidir.

Doğum Borçlanması Kaç Gündür?

Doğum borçlanması 2 yıl olarak yapılabilir. Kadınların faydalanabileceği doğum borçlanması, sahip olacakları her bir çocuk için 2 yıl olmakla birlikte en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapmak mümkündür. Aralıklı olarak 3 çocuğa sahip olan kadınların toplamda 6 yıllık prim ödemesini gerçekleştirme hakkı vardır.

2023 Yılı Doğum Borçlanması Rehberi

2008 yılında yürürlüğe girmiş olan sosyal güvenlik reformu doğum borçlanması uygulamasıyla tanışmamızı sağlamıştır. Erkekler için söz konusu olan askerlik borçlanması gibi bir borçlanma imkanı doğum borçlanması yoluyla 1 Ekim 2008’den itibaren kadınlara verilmiştir. Doğum yaptığı için çalışma hayatından uzak ve sosyal güvencenin dışında kalan anneler, en fazla üç çocuk için 2 yıldan toplam 6 yıl doğum borçlanması yapabilmektedir.

Güncel olarak doğum borçlanmasından yararlanmak isteyen kadınların; SSK, tarım SSK, Bağ – Kur, Emekli Sandığı, özel banka – borsa, isteğe bağlı gibi herhangi bir şekilde sigortalı olduktan sonra doğum yapması şartı aranır. Doğum yaptıktan sonraki iki yıllık süre içinde çalışmamaları ve prim ödememeleri gerekir. Bu sürenin bir kısmında çalışıldıysa yalnızca çalışılmayan kısım için borçlanılabilir.

Doğum borçlanması yapılması için çocuğun sağ doğması ve yaşaması gerekir. Bebek, doğumu takip eden iki yıl tamamlanmadan vefat ettiyse yalnızca yaşadığı süre için borçlanma yapılması mümkündür. Borçlanma yapılabilecek doğum sayısı en fazla üç olup her çocuk için iki yıl üzerinden toplamda 6 yıl yani 2160 gün borçlanma yapılabilir.

Bununla birlikte ikiz doğum yapan annelerin doğumu tek doğum sayılır. İkiz bebekler için ikişer yıldan dört yıl değil yalnızca iki yıl borçlanma yapılabilir. Bu durum üçüz ve daha fazla sayıdaki çoğul gebelikler için de aynı şekilde ilerler.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

İlk kez 5510 sayılı Kanun’a göre hizmet akdiyle çalışmakta olan ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalıların yanı sıra 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanun’a tabi olan sigortalılarla hak sahipleri doğum borçlanmasını sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak yapabilirler.

Kamu görevlileri sigortalıları ya da hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle ya da e-Devlet kanalıyla başvurusunda bulunma yoluyla doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum borçlanması yapma talebinde bulunan kadın sigortalının işlemi, işvereninden belge istenmesi gerekmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından yapılan tespitle sonuçlandırılır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?